Wielu rodzicom wydaje się, że muszą posyłać swoje dzieci na zajęcia pozalekcyjne, korepetycje i kursy, aby odpowiednio zadbać o ich wykształcenie. Już od najmłodszych lat maluchy uczęszczają popołudniami na wszelkiego rodzaju spotkania, które rzekomo mają rozwinąć ich umiejętności i pasje. Niestety w efekcie przynosi to zmęczenie i znudzenie. Mały człowiek nie jest w stanie całymi dniami uczyć się i czerpać z tego jakąkolwiek satysfakcję. A my dorośli zapominamy, że najlepsze rozwiązania mamy czasami w zasięgu ręki. Wystarczy w rzetelny sposób wykorzystywać szkolne podręczniki, by dziecko zdobyło wystarczającą wiedzę. A zajęcia pozalekcyjne? Tylko takie, które sprawią maluchowi faktyczną radość.

Nie przeciążaj dziecięcego umysłu

Czasami bolą nas nasze niespełnione ambicje i niewykorzystane szanse. Wtedy próbujemy skłonić nasze dziecko do tego, by realizowało to, o czym my marzyliśmy przez całe życie. Jest to niestety krzywdzące i w efekcie nie przynosi dobrych rezultatów. Trzeba pozwolić dzieciom samym decydować o tym, w jakim kierunku chcą się rozwijać. Nauka szkolna jest ich obowiązkiem, jednak nie wolno zmuszać nikogo do pracy ponad siły. Jeżeli zawsze marzyłeś o karierze naukowej, a Twoja pociecha nie przepada za przedmiotami ścisłymi, musisz to uszanować. Egzekwuj jedynie rzetelną naukę, która pozwoli opanować obowiązujący materiał i przygotuje malucha na dalszą, trudniejszą już edukację. Sięgaj po podręczniki, które są skarbnicą potrzebnej wiedzy. Znajdziesz w nich wszystko niezbędne informacje, zadania i ciekawostki, które mogą zainteresować Twoje dziecko i skłonić je do zgłębienia tematu.

Samodyscyplina

Już od najmłodszych lat musimy dbać o to, by wszczepić w nasze dziecko samodyscyplinę i właściwą organizację pracy. Im będzie starsze, tym trudniej przyjdzie mu rezygnować z chwili zabawy na rzecz nauki lub innych naglących obowiązków. Dlatego też musimy zadbać o to, by pokazać maluchom korzyści rzetelnej pracy. Przyniesie im ona satysfakcję, dobre stopnie w szkole, porządek i ład. Z czasem nauczą się, że nie wolno nic odkładać na ostatnią chwilę i warto poświęcić każdego popołudnia godzinkę na to, aby utrwalić wszystkie informacje, które zdobyło podczas lekcji w szkole. Wkrótce maluch zauważy, że dzięki regularnej i systematycznej pracy tak naprawdę poświęca znacznie mniej czasu na naukę, niż jego rówieśnicy, a jednocześnie zdobywa lepsze oceny od nich. Pokaż dziecku, jak powinno korzystać ze swoich podręczników, jakie treści utrwalać, które zadania rozwiązywać i kiedy powtarzać większe partie materiału. Zaowocuje to przed trudniejszymi zadaniami i pracami klasowymi.